top of page

Uluslararası

Ticari

Sözleşmeler

İthalat ve ihracatın her geçen gün daha yoğun ve daha hızlı devam ettiği günümüz dünyasında, uluslararası ticari sözleşmelerin sağlam bir zemin üzerine kurulu olması bu alandaki en önemli adımdır. Sözleşmeye aykırılıkların, menfaat zedelenmelerinin önüne geçmenin yanı sıra, ticari ilişkilerin devam edilebilirliği için kuvvetli bir zemine inşa edilen sözleşme, şirketlerin en kritik güvencesi olmaktadır. Tersi yorumla, tarafların zayıf bir sözleşme ile girişecekleri uluslararası ticari ilişki zedelenen menfaatlere, zararlara ve biten ticari ilişkilere sebep olmaktadır.

Bu noktada, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere vakıf olmak, sözleşmenin ihlal edilmesinde uygulanacak hukuku tayin etmek, sözleşmelerin maddi unsurlarını uluslararası mevzuatlara uygun olarak belirlemek gerekmektedir.

Büromuz, uluslararası ticari sözleşmelerde uzman kadrosuyla sürecin başından sonuna değin hukuki hizmet sunmaktadır. 

Bu doğrultuda,

  • Şirketlerin gerçekleştireceği uluslararası ticari sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanmasının takibi, uyuşmazlık halinde çözüme ulaşma ve tahkim yahut dava yoluna başvurma,

  • Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan alacakların tahsili,

  • CISG uyarınca hazırlanacak sözleşmeler ve doğan uyuşmazlıkların çözümü,

  • Yabancı şirketlerle düzenlenecek Franchising ve Distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması,

  • Yabancı şirketlerin Türk şirketlerle düzenleyecek sözleşmelerde danışmanlık hizmeti vermek.

Büromuz, uluslararası ticari sözleşmeler kapsamında doğacak tüm uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte, hak kayıplarının önlenmesi için önleyici hukuk anlayışıyla başarı odaklı çalışmaktadır.

bottom of page