top of page

İcra ve İflas

Hukuku

 

Günümüzde hukuki ihtilafların birçoğu borç alacak ilişkisinden doğmaktadır. Alacağını tahsil edemeyen alacaklının en hızlı sonuç aldığı yol ise icra marifetidir. Büromuzun icra-iflas departmanı; avukatların ve takip uzmanlarının ortak çalışmalarıyla, birçok gerçek ve tüzel kişiliğin alacak takiplerini üstlenmiş bulunmaktadır. 

COTYORA Hukuk Bürosu, Türkiye ve İtalya'daki müvekkillerinin alacaklarını en kısa ve etkin şekilde tahsil etmektedir. 

Bu doğrultuda, alacaklının talebi ile, İcra İflas Müdürlüklerinin talimatı ve marifetiyle, borçluların taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit ederek; İcra İflas Kanunu uyarınca alacaklının alacağını tahsil etmede başvurabileceği enstrümanları değerlendirmekte; aynı şekilde haksız alacak takibine maruz kalan müvekkillerini mal varlığında eksilmeye yol açmadan, hızlıca karşılaşılan sorunları gidermektedir.

Bu doğrultuda;

-Müvekkillerin tercihi üzerine, alacağın tahsili için borçlu ile ön görüşmelerin gerçekleşmesi,

- Görüşmelerden netice alınamaması üzerine icra takiplerinin hazırlanması,

- Ödeme emrinin takibi,

- Yasal süresi içerisinde borcun ödenmemesi halinde Haciz İşlemlerinin gerçekleştirilmesi,

- Kambiyo senetlerinin takibi ve bunlardan doğan ihtilafların giderilmesi,

- İflas masasına kayıt ve alacakların takibi,

- İflas erteleme davaları,

- Haksız alacak taleplerinde borca, takibe itiraz işlemleri.

Büromuz, çok sayıda tüzel ve gerçek kişinin alacak davaları ve tahsilini takip etmekte, bu doğrultuda kazandığı deneyimle müvekkilleri adına hızlı ve etkin sonuçlar almaktadır.

bottom of page