top of page

İdare ve Vergi

Hukuku

İdareler, idari vazifeleri sebebiyle gerçekleştirdikleri idari işlemlerle sorumludurlar. İdari işlemlerin hukuka uygun olmaması sebebiyle, menfaati zedelenen taraflarca işleme karşı itiraz edilebilineceği gibi, dava yoluna başvurarak işlemin iptali talep edilebilir; yanı sıra sebep olunan zarar tam yargı davasıyla istenebilir.

Büromuz, hukuka aykırı idari işlemler sebebiyle müvekkillerinin yaşayacağı mağduriyeti önlemek, mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla titizlikle çalışmaktadır.

Bu doğrultuda,

  • Özellikle Belediye’ler tarafından gerçekleştirilen tüm idari işlemleri takip etmek, hukuka aykırı işlemlerin iptali talebiyle dava açmak,

  • İmar Mevzuatı, Vergi Mevzuatları ve Belediye Mevzuatları hakkında doğan uyuşmazlıklarda idari işlemleri takip etmek, dava açmak başlıca sunacağımız hizmetler arasındadır.

Büromuz, kamu hukuku alanında uzman kadrosuyla sürecin başından, sonuna değin hukuki hizmet sunmaktadır. 

bottom of page