top of page

Ticaret ve

Şirketler Hukuku

Her şirketin bir karakteri vardır. Bu karakter kimi zaman ortakların resmettiği ana sözleşme ile oluşur; kimi zaman şahsa bağlı oluşur. Şirket karakteri sektörel davranışlardan, ülke gündeminden, kur endekslerinden, vs. etkilenebileceği gibi sadece bir “anlayışın” ürünü de olabilir.

 

Bu noktada ekonomi politiğin iyi okunması, mevzuatların takip edilmesi, ulusal ve uluslararası pazarların evrileceği yerlerin işaret edilebilmesi şirket yönetim anlayışında ele alınacak önemli enstrümanlardır.

COTYORA Hukuk Bürosu, müvekkilinin yönetim anlayışını gözeterek çıkacağı bu yolculukta, ilk adımdan itibaren, önleyici hukuk anlayışıyla danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli yabancı müvekkillerine şirket açılışları, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, birleşme devralma işlemlerinin yapılması, ilgili tüm sözleşmelerin düzenlenmesi ve takibi, şirket alacaklarının, borçlarının takibi, lehe ve aleyhe açılan davaların takibi gibi hukuki hizmet vererek; şirketlerin hukuki danışmalığını üstlenmektedir.

Büromuz, Şirketler ve Ticaret Hukuku kapsamında doğacak tüm uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte, hak kayıplarının önlenmesi için önleyici hukuk anlayışıyla başarı odaklı çalışmaktadır.

bottom of page