top of page

İtalya

COTYORA Hukuk Bürosu, İtalya’da bulunan çözüm ortaklarıyla İtalya ve Avrupa Birliği pazarını tanımak, yatırımlarda bulunmak; şube, şirket ve temsilcilik açmak isteyen müvekkillerine hizmet vermektedir.

Başta İtalya olmak üzere (bkz. İtalya’da Şirket Kurmak) Avrupa’nın birçok ülkesinde sizler için pazar araştırması yapıp, yatırımlarınızla orantılı hedefler belirleyerek; şirket kurulumu, temsilcikler ve iş takiplerini sağlamaktayız. 

 

Ayrıca iş ortakları arayan firmalara sektör bazında danışmanlık sağlayarak, acentelik, distribütörlük sözleşmelerinin imzalanmasında rol oynamaktayız.

 

İtalya’da bulunan çözüm ortaklarımızla, şirket kurulumlarının dışında vatandaşlık, öğrenci oturumları, tüm oturum izinleri hakkında hizmet vermekte; İtalya’da bulunan alacaklarınız için icra takipleri, alacak davaları, konkordato, iflas masasına alacak kaydı işlemleri gibi hukuki destek ve hizmet sunmaktayız.

 

İlaveten büromuz, İtalya’da mukim şirketlerin Türkiye’de bulunan davalarını, alacaklarını, yatırım planlamalarını, şirket kurulumlarını takip etmektedir.

İtalya'da Şirket Kurulumu

İtalya'da şirket kurulumları için tavsiye ettiğimiz kuruluş türü limited şirkettir. Italya’ da limited şirket kurulması için gerekli asgari sermaye tutarı 10.000,00 Eu’dur. Sermayenin tamamı şirketin tek ortaklı olması halinde kuruluş anında yatırılmaktadır. Birden fazla ortak ile kurulması halinde ise sermayenin %25' i kuruluş anında yatırılmaktadır.

Sermayenin yatırılması için aşağıdaki ödeme şekilleri kabul edilmektedir:

a) kurulacak şirket adına düzenlenmiş Italyan bankasından keşide edilen çek (assegno circolare);

b) şirket ana sözleşmesinde belirtilen mudur adına açılacak Italyan Banka hesabına ödeme sebebi “şirket sermayesi” olarak belirtilerek para transferi;

c) şirket ana sözleşmesinde belirtilen mudur adına düzenlenen Italyan Bankasından alınan çek.

Şirket ana sözleşmesi elverdiği taktirde şirket ortakları gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Aksi şirket ana sözleşmesinde öngörülmedikçe, ortaklar dışında gerçek kişi(ler) de Yönetim Kurulu’ na atanabilmektedir.

Şirket kurulmadan önce, yani noter huzurunda ana sözleşme imzalanmadan önce, gerçek/tüzel kişi ortaklara Italyan vergi numarası (codice fiscale) alınması gerekmektedir. Ayrıca gerçek kişi ortakların Italya’ da geçici olarak bir adres tayin etmesi gerekmektedir. Böylece ortak adına yapılacak tebligatlar bu adrese tebliğ edilecektir.

 

Kurulumlarda genelde Italya’daki işbirliği yaptığımız hukuk bürosunun adresini kurulum amacı ile sinirli olarak ortakların adresi olarak tayin etmekteyiz.

Şirketin noter huzurunda kurulumu 3. kişiye verilecek bir vekaletname ile de mümkündür. Bu vekaletnamedeki yetkiler kuruluş ile sinirli olup, şirket kurulumu gerçekleştikten sonra kendiliğinden sona ereceklerdir. Kurulum işlemlerini Italya’ya gelmenize gerek olmaksızın gerçekleştirebiliriz. Şirket noter huzurunda ana sözleşme ve tüzüğün imzalanması ile kurulduktan sonra 30 gün içinde ticaret siciline kaydı yapılır.

 

Şirket kurarken elbette ki şirketin merkezini belirtmemiz gerekmekte. Bu amaçla virtual office hizmeti veren firmalar ile işbirliği yapmayı tavsiye etmekteyiz.

 

Şirket kurulmadan önce sermayenin yatırılması amacı ile Italyan bankasında kurulacak olan şirket adına geçici banka hesabi açmaktayız. Şirket sicile kaydedildiğinde bu hesap kesin hesap halini alacaktır. Bu konuda da hukuk büromuz tüm gerekli açılış işlemlerini adınıza gerçekleştirmektedir.

 

Devlet Tesvikleri

2010/6 sayılı yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ kapsamında yurtdışında halihazırda faaliyet gösteren veya açılacak olan yurtdışı birimin (şirket, mağaza, depo, şube, daimi stand ve showroom)  kira giderleri, tanıtım faaliyetleri, yurt dışı marka tescil faaliyetleri devlet tarafından desteklenmektedir.

 

Vergiler

İtalya' da merkezi bulunan şirketlerin elde ettiği kar üzerinden %24 oranında kurumlar vergisi (IRES) ve bölgelere göre değişkenlik gösteren % 3,9 - 4,97 oranları arasında üretim faaliyeti üzerinden bölgesel vergi ödenmektedir (IRAP). KDV ise %22 oranındadır.

bottom of page