top of page

Av. Selin Albayrak Tekayak

COTYORA Hukuk Bürosu'nun kurucu ortaklarından olan Av. Selin Albayrak Tekayak 2012 senesinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans Öğrenimi görmüş; burada uluslararası ticari sözleşmeler, kefalet sözleşmeleri ve elektronik ticaret hukuku üzerine çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul İnstitude Enerji Hukuku eğitimlerine katılmış, Bakırköy Belediyesi tarafından hazırlanan Vergi Hukuku ve SGK ve İş Hukuku Eğitimlerine katılmıştır.

 

Çalışma hayatına çeşitli hukuk bürolarında tecrübeler edinerek başlamıştır.  Ardından Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın avukatlığını üstelenen Av. Selin Albayrak Tekayak, bu süre zarfında idare hukuku ve vergi hukuku alanında yüzlerce dava dosyası üzerinde çalışmıştır.

 

Bakırköy Belediye Başkanlığı vekilliği sırasında, İmar mevzuatından doğabilecek sayısız uyuşmazlık dosyası görmüş, dosyaların sorumluluğunu üstlenmiştir. Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, plan iptalleri, kentsel dönüşüm, kaçak yapılaşma, inşaat ve iş yeri ruhsatları; vergi mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi idari yargının konusu olabilecek sayısız uyuşmazlık konusunda dava takibinde bulunmuştur.

 

Avukat Albayrak Tekayak, bugün itibariyle ortağı bulunduğu Cotyora Hukuk Bürosunda Türk ve yabancı müvekkillerine uluslararası ticari uyuşmazlıklar alanında, idari yargının konusuna giren tüm uyuşmazlıklarda, ticaret ve şirketler hukuku alanında, icra-iflas hukuku alanında müvekkillerine, çeşitli şirketlere ve ihracat firmalarına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Yabancı ülkelerdeki alacakları ve davaları takip etmekte; yabancı müvekkillerinin Türkiye'de bulunan alacaklarını tahsil etmekte, dava dosyalarının takibini sürmektedir. 

Yabancı müvekkilleri için ilgili mevzuatlar uyarınca, Türkiye'de şirket kurma, oturum izni, vatandaşlık işleri gibi hizmetler sunmaktadır.

WhatsApp Image 2020-04-20 at 16.19.36 (1
bottom of page